VÕRU VALLA VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

 

Võru                                                                                                                    08.09.2017 nr 6

 

 

Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine,

kandidaatide registreerimine ja

koondnimekirja kinnitamine

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37 lõike 1, lõike 2, § 39 lõigete 1-3 ja Võru valla valimiskomisjoni 08.09.2017 otsuse nr 5 alusel ning vastavalt liisuheitmise tulemustele, Võru valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

  1. Anda kandidaatidele registreerimisnumbrid ja registreerida kandidaadid järgnevalt:

Eesti Keskerakond

nr 101 AGO KEIR

nr 102 TERJE OTSATALU

nr 103 ARNO KIRSIMÄGI

nr 104 KÜLLI LAND

nr 105 VELLO HINN

nr 106 VIIVE TOMSON

nr 107 ÜLLAR LILLO

nr 108 LAINE RIITSAAR

nr 109 RAIVO KALLAS

nr 110 KÜLLI ZIUGAND

nr 111 ANDRUS NEDO

nr 112 ENNO KALDE

nr 113 DAIGI-RIIN RAUDVASSAR

nr 114 JANEK KALLAS

nr 115 PAUL ILVES

nr 116 RIHO RAAMAT

nr 117 TARMO VANA

nr 118 JAAK JUHKAM

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 119 AIN LÕIV

nr 120 AVE KÕLLI

nr 121 ANTI NÕLVIK

nr 122 EVE TOLMIK

nr 123 HEINI SULG

nr 124 JAAK TRAAGEL

nr 125 HANNO KÕRBE

nr 126 KULDAR JÕGEVA

nr 127 KOIT ROOTS

nr 128 MAIMU-AIME NASSAR

nr 129 MAIT KIVI

VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST

nr 130 MEELIS AIANURM

nr 131 OTT ALMANN

nr 132 VAIDO ERMEL

nr 133 PIRET HALJEND

nr 134 MERLIS HIRS

nr 135 HELGER HIRV

nr 136 AARE HOLLO

nr 137 JURIS JUHANSOO

nr 138 URMAS JUHKAM

nr 139 ANGELA JÄRVPÕLD

nr 140 MARGUS JÄRVPÕLD

nr 141 TEA KALLASTE

nr 142 RUDOLF KAUKSI

nr 143 AINO KAURSON

nr 144 ILMAR KESSELMANN

nr 145 KALMER KONGO

nr 146 MEELIS KOPPEL

nr 147 REIN KRAAK

nr 148 REET KÄÄR

nr 149 MARGUS KÜPPAS

nr 150 URMET LAIN

nr 151 TIIA LINNAS

nr 152 TOOMAS MAASK

nr 153 HELEN METSMA

nr 154 SIRLE MUISTE

nr 155 TERJE MÄGI

nr 156 HEINO OJAPERV

nr 157 SILJA OTSAR

nr 158 IVARI PADAR

nr 159 MERLIS PAJUSTIK

nr 160 MARGUS PETERSON

nr 161 ILMAR PLOOM

nr 162 TASU PRANGLI

nr 163 KALMER PUUSEPP

nr 164 KÜLLI PÄHN

nr 165 VELLO PÄHN

nr 166 TOOMAS REBANE

nr 167 AUNE REHEMA

nr 168 LAINE REHKLI

nr 169 MEELIS REINBERG

nr 170 VÄINO REPP

nr 171 GEORG RUUDA

nr 172 JAAN RÜÜBERG

nr 173 VAMBOLA SAARME

nr 174 RIINA SABALISK

nr 175 ELAR SARIK

nr 176 KARIN SEPP

nr 177 TÕNU SOOME

nr 178 PRIIT SÜÜDEN

nr 179 TARMO TIMMI

nr 180 MARKO TOLGA

nr 181 RUTH TOOTS

nr 182 IVAR TRAAGEL

nr 183 AHTI TREIER

nr 184 TAAVI TUVIKE

nr 185 ÜLO TÄHT

nr 186 PEETER UDRAS

nr 187 EPP VOITKA

Eesti Reformierakond

nr 188 AIVAR ROSENBERG

nr 189 KAIRI LUIK

nr 190 JANEK PAULUS

nr 191 KÜLLI VÄHI

nr 192 ROLAND LUKS

nr 193 LISANNA ELM

nr 194 ANTI OSSIS

nr 195 LUULE JÜRISAAR

nr 196 TAAVI PERV

nr 197 AIVE PÄHN

nr 198 EVAR SAAR

nr 199 KERTU PEHLAK

nr 200 KALLI TRUUP

nr 201 KALMER HANNUST

nr 202 KRISTEL RAJATAMM

nr 203 SIRLE-MERLE PALO

nr 204 MAIRE PUUTKA

nr 205 TAIMI KÕRGESAAR

nr 206 RAIN EPLER

2. Kinnitada kandidaatide koondnimekiri vastavalt käesoleva otsuse lisale.

3. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 alusel võib üksikisik, kandidaat, valimisliit ja erakond, kes leiab, et tema õigusi on otsusega rikutud, esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse otsuse tühistamiseks. Kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Inga Leelanss

valimiskomisjoni esimees