Alanud on registreerimine Pärnumaa aiareisile 22.juulil.

Väljasõit Parksepast 5.45, peatus vallamaja ees ja väljasõit Katariina Kiriku platsilt 6.00. Külastatakse Saare-Tõrvaaugu aiandit, Lepiku-Mardi kollektsioonaeda ja Neeva aeda.

Reisi maksumuse 15 eurot saab tasuda vallamaja raamatupidamises.