Ettepanekute küsimine Võru vallas Väimela alevikus asuvate Pärna tee 7 (91801:005:0054) ja Pärna tee 9 (91801:005:0990) maaüksuste detailplaneeringu eskiislahendusele ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele.

Võru vallas Väimela alevikus asuvate Pärna tee 7 (91801:005:0054) ja Pärna tee 9 (91801:005:0990) maaüksuste detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Võru Vallavolikogu 08.03.2017 otsusega nr 210. Detailplaneeringu lähteseisukoht (lähteülesanne) on kinnitatud Võru Vallavalitsuse 03.04.2017 otsusega nr 125.

Detailplaneeringu ja KSH koostaja on Kobras AS (Riia 35, Tartu), koostamist korraldab Võru Vallavalitsus.

Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi hoonestusala, krundi ehitusõiguse, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja – rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha, ehitise ehituslike tingimuste, liikluskorralduse põhimõtete, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning keskkonnatingimusi tagavate nõuete määramine. Planeeritava ala pindala on 5,7 ha.

esolevaga küsib Võru Vallavalitsus Teie käest ettepanekuid Võru vallas Väimela alevikus asuvate Pärna tee 7 (91801:005:0054) ja Pärna tee 9 (91801:005:0990) maaüksuste detailplaneeringu eskiislahendusele ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele.

Palume esitada ettepanekud 30 päeva jooksul käesoleva kirja kättesaamisest, kuid hiljemalt 19.06.2017 aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või posti teel Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn. Detailplaneeringu eskiislahenduse seletuskirja ja joonisega ning KSH väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Võru Vallavalitsuse kodulehel   SIIN