23. ja 24. aprillil 2017. a toimus rahvaküsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Antsla valla, Urvaste valla, Sõmerpalu valla, Võru valla, Lasva valla, Vastseliina valla ja Orava valla ühendamise osas üheks omavalitsusüksuseks.

Võru vallas osales rahvaküsitluses 618 valla kodanikku 4022-st. Osaluse protsent oli 15,4.

Oma arvamust sai avaldada 23. aprillil 2017 elektroonselt keskkonnas www.volis.ee ning 23. ja 24. aprillil 2017 kolmes küsitluspunktis: Parksepa Keskkoolis, Väimela Tervisekeskuses ja Puiga Põhikoolis.

Elektrooniliselt hääletas 214 inimest, 404 inimest käisid hääletamas küsitluspunktis.

Küsimusele „Kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Võru valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla, Orava valla, Antsla valla ja Urvaste valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks“  JAH vastanute arv: 14 ehk 2,3%.

Küsimusele: „Kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Võru valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla, Orava valla, Antsla valla ja Urvaste valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks“ EI vastanute arv: 603 ehk 97,6 %.

Üks küsitlusleht osutus kehtetuks.