Võru Vallavolikogu võttis 08.03.2017 vastu määruse, millega kehtestati Võru valla korteriühistule toetuse andmise tingimused ja kord 2017. aastal.

Toetuse eesmärk on Võru valla korteriühistutele õuealade korrastamise võimaluste loomine ja edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

Volikogu määrus nr 54 on leitav siit.