Taotlusvoor on avatud 5.-20.mai 2016.
Projektitoetust saab taotleda meetmetest
Meede 1. Küla- ja kultuurimeede
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö
Meede 2. Ettevõtluse meede
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Meede 3. Riigisisese ja väliskoostöö meede - taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa
Partnerluskogu
Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu,
Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja
kohalikud omavalitsused.
Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud hiljemalt väljakuulutatud
taotlusvooru viimase päeva kella 24.00. 
 
Taotlusvoorueelne infopäev  Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele 7. aprillil 2016  kell 14 Võru Vallavalitsuse saalis Võrumõisa tee 4a, Võru.