Hajaasustuse programmi 2016 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 22.märts kuni 23. mai 2016. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016 k.a.

Hajaasustuse programmi 2016 infopäev toimub 11. aprill 2016 kell 16 Võru vallamaja saalis.

Rohkem infot  Võru valla kodulehel