Võru vallas vahetub alates 01.02.2015 jäätmeveoteenust pakkuv ettevõte.

 Lisaks toimub 15.jaanuar 2015 kell 16:30 Võru Vallavalitsuse saalis korraldatud jäätmeveo infopäev. Infopäevadel on võimalik tagastada vedajale jäätmeveo leping ja esitada täpsustavaid küsimusi jäätmeveo kohta.