Lugupeetud eluruumide (korter, maja) omanikud!

Palun pöörduda vallavalitsusse (registripidaja, tel 782 1576), kontrollimaks, kas Teie elukoha andmed on korrektsed ja täielikud. Väga paljudel valla elanikel on aadress veel küla täpsusega, st aadressi andmetes puudub kinnistu/talu nimi. 

Et korrastada Eesti rahvastikuregistri elukohaandmeid, on vajalik, et elanikud annaksid vallavalitsusele teada oma täpsed elukoha andmed!

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida ka riigiportaalis  www.eesti.ee  rahvastikuregistri  e-teenuseid kasutades.  Antud lehelt saab siseneda portaali kas ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga paroolidega.