Võru valla valimiskomisjon registreeris oma 20.10.2017. a otsusega nr 8 Võru vallavolikogu liikmed.

Võru valla valimiskomisjoni otsus nr 8 on leitav siit

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused Võru vallas loetakse väljakuulutatuks ning Võru Vallavolikogu VII koosseisu liikmete volitused lõpevad ja Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühinemisel moodustunud Võru valla volikogu I koosseisu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse Võru valla veebilehel avaldamisele järgnevast päevast.