Võru Vallavolikogu  11.10.2017 otsusega  nr 244 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Hannuste külas Hannuste-Tamme (katastritunnus 91804:003:0521) maaüksusel detailplaneeringu koostamise menetlus. Võru Vallavolikogu algatas Tiit Tamme poolt esitatud taotluse alusel 09.03.2011 otsusega nr 105 “Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Hannuste külas Hannuste-Tamme (katastritunnus 91804:003:0521) maaüksusel ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine“ detailplaneeringu. Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega ka kehtestatud. Hannuste-Tamme maaüksuse omanik Tiit Tamm taotles 14.09.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist, seoses plaanide muutumisega.  

Võru Vallavolikogu 11.10.2017 otsusega nr 245 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Kose alevikus Kirepi 20 maaüksusel (katastritunnus 91805:005:0520) detailplaneeringu koostamise menetlus.Võru Vallavolikogu algatas Mario Lementa poolt esitatud taotluse alusel 12.06.2013 otsusega nr 232 “Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Kose alevikus Kirepi 20 maaüksusel (katastritunnus 91805:005:0520)“ detailplaneeringu. Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud. Vahepeal on toimunud ka antud maatükil aadressiandmete muutus. Varasem aadress Kirepi 20, Kose alevik, Võru vald on muudetud 06.02.2014.a. aadressiks Vaarika tn 9, Kose alevik, Võru vald. Vaarika 9 maaüksuse praegune omanik Aili Sokk taotles 03.09.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist, kuna puudub huvi antud planeeringut lõpuni viia.

Võru Vallavolikogu 11.10.2017 otsusega nr 246 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Palometsa külas Liiva (katastritunnus 91804:004:0354) ja Kruusa maaüksustel (katastritunnus 91804:004:0352) detailplaneeringu koostamise menetlus. Võru Vallavolikogu algatas AS A.M.F Hulgi poolt esitatud taotluse alusel 11.08.2010 otsusega nr 65 “Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Palometsa külas Liiva (katastritunnus 91804:004:0354) ja Kruusa (katastritunnus 91804:004:0352) maatükkidel ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” detailplaneeringu. Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega kehtestatud. Liiva ja Kruusa maaüksuste praegune omanik Enn Vits taotles 03.10.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist, kuna puudub huvi antud planeeringut lõpuni viia.

Kertu Künnapuu
arendusnõunik

Võru Vallavalitsus | Võrumõisa 4a, Võru 65605
Tel 782 1371, 524 5631 | www.voruvald.ee